top of page
Boni.jpg

Emilio Aguinaldo

1869-1964

Sa edad na 28, naging pangulo siya ng unang demokrasya at republika sa Asya. Pinamunuan niya ang pakikidigma sa dalawang imperyo: Espanya at Amerika. Bagaman kontrobersiyal, hindi matatawaran ang kaniyang mga naging sakripisyo maigapang lang ang ating pagkabansa.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Ang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas

Ang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas

Xiao Chua and PTV

Ang Araw ng Pagkakaibigang Pilipino-Espanyol

Ang Araw ng Pagkakaibigang Pilipino-Espanyol

Xiao Chua and PTV

Ang Bagong Tuklas na Dokumento ng Katipunan

Ang Bagong Tuklas na Dokumento ng Katipunan

Xiao Chua and PTV

Ang Ika-114 Taong Anibersaryo ng Malolos Congress

Ang Ika-114 Taong Anibersaryo ng Malolos Congress

Xiao Chua and PTV

Ang Kaibigang Kapre ni Emilio Aguinaldo

Ang Kaibigang Kapre ni Emilio Aguinaldo

Xiao Chua and PTV

Ang Kasaysayan ng Bandilang Pilipino

Ang Kasaysayan ng Bandilang Pilipino

Xiao Chua and PTV

Ang Makasaysayang Bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo

Ang Makasaysayang Bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo

Xiao Chua and PTV

Ang Mga Pamana ni Emilio Aguinaldo

Ang Mga Pamana ni Emilio Aguinaldo

Xiao Chua and PTV

Ang Pagdiriwang ng Ika-150 Anibersaryo ng Red Cross

Ang Pagdiriwang ng Ika-150 Anibersaryo ng Red Cross

Xiao Chua and PTV

Ang Paglipat ng Araw ng Kasarinlan Patungong Hunyo 12

Ang Paglipat ng Araw ng Kasarinlan Patungong Hunyo 12

Xiao Chua and PTV

Ang Republika ng Biak-Na-Bato

Ang Republika ng Biak-Na-Bato

Xiao Chua and PTV

Ang Tejeros Convention

Ang Tejeros Convention

Xiao Chua and PTV

Araw ng Bandilang Pilipino

Araw ng Bandilang Pilipino

Xiao Chua and PTV

Discurso del General de Filipinas Emilio Aguinaldo, 1929

Discurso del General de Filipinas Emilio Aguinaldo, 1929

LasoTube

Excerpt from Douglas Fairbanks' Around the World in 80 Days

Excerpt from Douglas Fairbanks' Around the World in 80 Days

Douglas Fairbanks and Victor Fleming

Kasaysayan ng Republika ng Malolos

Kasaysayan ng Republika ng Malolos

Xiao Chua and PTV

Mabini: Talino at Paninindigan

Mabini: Talino at Paninindigan

National Historical Commission of the Philippines

Nasaan na nga ba ang Ating Unang Bandila?

Nasaan na nga ba ang Ating Unang Bandila?

Xiao Chua and PTV

Useful links

Aguinaldo and His Captor

Murat Halstead

Aguinaldo: A Narrative of Filipino Ambitions

Edwin Wildman

Ang Rebolusyong Filipino

Apolinario Mabini (Salin ni Michael Coroza)

Emilio Aguinaldo

National Historical Commission of the Philippines

Facts About the Filipinos

Philippine Information Society

Galeria de Filipinos Ilustres

Manuel Artigas y Cuerva (in Spanish)

Inedita Cronica de la Guerra Americano-Filipina en el Norte de Luzon

Juan Villamor

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume II)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume III)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume VI)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume VII, Acts)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume VII, Circulars)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume VII, Decrees)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume VII, Laws)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume VII, Manifestos)

Office of the President of the Republic of the Philippines

Messages of the President Book 1: Emilio Aguinaldo (Volume VII, Orders)

Office of the President of the Republic of the Philippines

NHCP E-Learning Website

National Historical Commission of the Philippines

Official Calendar of the Republic

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office

Philippine National Flag and Anthem

Maj. Emanuel A. Baja

Report on the Organizaton for the Administration of Civil Government Instituted by Emilio Aguinaldo and His Followers in the Philippine Archipelago

J.R.M. Taylor

bottom of page