top of page
Boni.jpg

Jose Abad Santos

1886-1942

Punong Mahistrado at martir ng kalayaan mula sa San Fernando, Pampanga. Tumangging sumama papunta ng Amerika nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Naging tagapangasiwa ng pamahalaang Pilipino, nadakip ng mga Hapon, at pinili ang kamatayan bilang katapatan sa Pilipinas.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Useful links
bottom of page