top of page
Boni.jpg

Andres Bonifacio

1863-1897

Kasama siyang nagtatag sa Katipunan noong 1892 habang kasapi ng iba pang samahang progresibo tulad ng Masoneriya at La Liga Filipina. Ang pamumuno niya sa Himagsikang Pilipino nang 1896 hanggang 1897 ang nagtulak sa Pilipinas na landasin ang kalayaan at kasarinlan.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Ang Bagong Tuklas na Dokumento ng Katipunan

Ang Bagong Tuklas na Dokumento ng Katipunan

Xiao Chua and PTV

Ang Kaganapan sa Likod ng Pagsalakay ni Andres Bonifacio sa Maynila

Ang Kaganapan sa Likod ng Pagsalakay ni Andres Bonifacio sa Maynila

Xiao Chua and PTV

Ang Kuwento sa Agosto Bilang 'Ghost Month' at 'National History Month'

Ang Kuwento sa Agosto Bilang 'Ghost Month' at 'National History Month'

Xiao Chua and PTV

Ang Pagkabunyag Ng Katipunan

Ang Pagkabunyag Ng Katipunan

Xiao Chua and PTV

Ang Pagkatalaga kay Emilio Jacinto

Ang Pagkatalaga kay Emilio Jacinto

Xiao Chua and PTV

Ang Tejeros Convention

Ang Tejeros Convention

Xiao Chua and PTV

Ang Unang Sigaw ng Himagsikan sa Balintawak, Caloocan

Ang Unang Sigaw ng Himagsikan sa Balintawak, Caloocan

Xiao Chua and PTV

Bonifacio Bilang Pinunong Militar: Ang Mga Real Bilang Istratehiya ni Bonifacio

Bonifacio Bilang Pinunong Militar: Ang Mga Real Bilang Istratehiya ni Bonifacio

Xiao Chua and PTV

Bonifacio Bilang Pinunong Militar: Si Bonifacio Nakatulog sa Pagsalakay sa Maynila?

Bonifacio Bilang Pinunong Militar: Si Bonifacio Nakatulog sa Pagsalakay sa Maynila?

Xiao Chua and PTV

Emilio Jacinto: Utak ng Katipunan

Emilio Jacinto: Utak ng Katipunan

National Historical Commission of the Philippines

Gregoria de Jesus: Lakambini ng Katipunan

Gregoria de Jesus: Lakambini ng Katipunan

National Historical Commission of the Philippines

Kalayaan, Ang Diyaryo ng Katipunan

Kalayaan, Ang Diyaryo ng Katipunan

Xiao Chua and PTV

Kasunduan sa Naic, Cavite; Komprontasyon ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo

Kasunduan sa Naic, Cavite; Komprontasyon ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo

Xiao Chua and PTV

Labanan sa Pinaglabanan

Labanan sa Pinaglabanan

Xiao Chua and PTV

Maypagasa: Ang Bantayog ni Andres Bonifacio

Maypagasa: Ang Bantayog ni Andres Bonifacio

National Historical Commission of the Philippines

Maypagasa: Kung Paano Ba Dapat Maalala si Andres Bonifacio

Maypagasa: Kung Paano Ba Dapat Maalala si Andres Bonifacio

Xiao Chua and PTV

Pagkakakulong kay Andres Bonifacio

Pagkakakulong kay Andres Bonifacio

Xiao Chua and PTV

Pagkilala sa Buhay ni Andres Bonifacio

Pagkilala sa Buhay ni Andres Bonifacio

Xiao Chua and PTV

Pagpaslang kay Andres Bonifacio

Pagpaslang kay Andres Bonifacio

Xiao Chua and PTV

Si Andres Bonifacio Bilang Isang Pinuno ng Militar

Si Andres Bonifacio Bilang Isang Pinuno ng Militar

Xiao Chua and PTV

Useful links

A Brief History of the Philippine Flag

Pura Villanueva Kalaw

Andres Bonifacio

National Historical Commission of the Philippines

Heroism, Heritage and Nationhood

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office

Historical Atlas of the Republic

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office

Kartilyang Makabayan

Herminigildo Cruz

Katipunan: Documents and Studies

Jim Ricahardson

Mga Dakilang Pilipino

Jose N. Sevilla

NHCP E-Learning Website

National Historical Commission of the Philippines

Official Calendar of the Republic

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office

Pangkalahatang Palatuntunan ng Dakilang Pagdiriwang sa araw ng mga Bayani sa ilalim ng Pamamatnugot ng Kap. Alagad ni Andres Bonifacio

Philippine National Flag and Anthem

Maj. Emanuel A. Baja

Stories of Great Filipinos

Francisco Benitez and Conrado Benitez

bottom of page