top of page
Boni.jpg

Carlos Bulosan

1913-1956

Isa sa mga haligi ng pagsusulong sa karapatan ng mga manggagawa at migrante sa Amerika. May-akda ng mga sulating patungkol sa pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan. Bagaman nasa ibang bansa, pinilit niyang buhayin sa kaniyang mga akda ang mga gunita niya sa Pilipinas.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
The World of Carlos Bulosan

The World of Carlos Bulosan

University of Washington Libraries

Useful links

International Longshoremen's and Warehousemen's Union Local 37 yearbook, 1952

Carlos Bulosan (editor)

Landscape with a Bottle

Carlos Bulosan

The Voice of Bataan

Carlos Bulosan

bottom of page