top of page
Boni.jpg

Hadji Butu

1865 - 1938

Tanyag na tagapagtaguyod ng bansa mula sa Jolo, Sulu, ang mga adhikain niyang makabansa ay nakatulong sa pagkilala at pagtanggap ng mga kababayang Muslim sa mahahalagang papel nila sa pagbubuo ng bansang Pilipinas, lalo’t higit sa paglaya at pagsasarili nito.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Useful links

Report on Sulu Moros

Lt. Edward L. Smith

Self-Government in the Philippines

Maximo Kalaw

The History of Sulu

Najeeb M. Saleeby

The Sulu Archipelago and Its People

Sixto Y. Orosa

bottom of page