top of page
Boni.jpg

Isabelo de los Reyes

1864-1938

Pinagmalasakitan niyang ilathala ang mga natipong kaalamang bayan, alamat, at kaugalian mula sa iba’t ibang lalawigan ng Pilipinas. Isinulong niya ang kalayaan sa pagsamba at pamamahayag. Itinaguyod ang karapatan ng mga manggagawa at maliliit na tao.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Paggunita sa Ika-150 Kaarawan ni Isabelo 'Don Belong' de los Reyes

Paggunita sa Ika-150 Kaarawan ni Isabelo 'Don Belong' de los Reyes

Xiao Chua and PTV

Useful links

Ang Singsing Nang Dalagang Marmol

Isabelo de los Reyes

El Folk-Lore Filipino (Tomo I)

Isabelo de los Reyes

El Folklore Filipino (Tomo II)

Isabelo de los Reyes

La Religion Antigua de los Filipinos

Isabelo de los Reyes

La Sensacional Memoria de Isabelo de los Reyes Sobre la Revolución Filipina de 1896-97

Isabelo de los Reyes

Las Islas Visayas en la Epoca de la Conquista

Isabelo de los Reyes

bottom of page