top of page
Boni.jpg

Jaime De Veyra

1873-1963

Tagapagsulong ng araling Pilipino mula sa Tanauan, Leyte. Isinulong niya ang pagkakaisa ng bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman sa wika, kultura, at kasaysayan. Halimbawa siya ng isang Pilipino na dalubhasa sa iba’t ibang karunungan.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Useful links
bottom of page