top of page
Boni.jpg

Martin Delgado

1858-1918

Tagapagpalaya ng Iloilo mula sa pamahalaang Espanyol na tumakas galing Maynila. Pinangunahan niya pagtataas ng Pambansang Watawat sa bayan niyang sinilangang Sta. Barbara, Iloilo, ang kauna-unahan sa buong Visayas.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Bakit sa Iloilo ang Independence Day Natin Ngayong Taon?

Bakit sa Iloilo ang Independence Day Natin Ngayong Taon?

Xiao Chua and PTV

Useful links

Facts About the Filipinos

Philippine Information Society

Martin Delgado

National Historical Commission of the Philippines

bottom of page