top of page
Boni.jpg

Gregorio del Pilar

1875-1899

Kaniyang pinatunayan na kayang itaguyod ng isang kabataan ang kapakanan ng bansa. Kinilala ng mga kalaban na maginoo at marangal na pinuno ng mga Pilipino na napatay sa kabundukan ng Cordillera, mailayo lamang ang pamahalaang Pilipino sa paghabol ng mga kalaban.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Ang Ika-114 Kamatayan ni Heneral Gregorio del Pilar

Ang Ika-114 Kamatayan ni Heneral Gregorio del Pilar

Xiao Chua and PTV

Useful links

El Heroe De Tirad

Teodoro M. Kalaw

Facts About the Filipinos

Philippine Information Society

Gregorio del Pilar

National Historical Commission of the Philippines

Official Calendar of the Republic

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office

Philippine National Flag and Anthem

Maj. Emanuel A. Baja

Stories of Great Filipinos

Francisco Benitez and Conrado Benitez

bottom of page