top of page
Boni.jpg

Juan Luna

1857-1899

Pinangarap ang bawat maganda’t kapuri-puring bagay na napansin niya sa mga bansang kaniyang napuntahan nang siya’y mandaragat pa lamang; ngunit dumating ang panahon na siya ang dahilan bakit tiningala ang Pilipinas ng mundo dahil sa kaniyang mga dakilang obra.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
'Love Story' ng Mag-asawang Juan Luna at Paz Pardo de Tavera

'Love Story' ng Mag-asawang Juan Luna at Paz Pardo de Tavera

Xiao Chua and PTV

Ang Kuwento ng Pag-iibigan Nina Juan Luna at Paz Pardo de Tavera

Ang Kuwento ng Pag-iibigan Nina Juan Luna at Paz Pardo de Tavera

Xiao Chua and PTV

Kuwento ng Buhay ni Juan Luna

Kuwento ng Buhay ni Juan Luna

Xiao Chua and PTV

Useful links

Facts About the Filipinos

Philippine Information Society

Mga Dakilang Pilipino

Jose N. Sevilla

Official Calendar of the Republic

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office

Philippine History in Tableaux Vivants

Ignacio Garcia Roxas

Pioneers of Philippine Art: Luna, Amorsolo, Zobel

Rod Paras Perez, Santiago Albano Pilar, Emmanuel Torres

Stories of Great Filipinos

Francisco Benitez and Conrado Benitez

bottom of page