top of page
Boni.jpg

Clemencia Lopez

1873-1963

Matapos ideklara ng Estados Unidos na tapos na ang digmaan sa mga Pilipino, tumungo siya roon upang hilingin ang paglaya ng kaniyang kapatid na si Sixto sa piitan noong 1902. Naging tanyag siya roon, lingid sa kaniyang kaalaman, bilang isang Pilipina na nagtaguyod ng papel ng babae sa lipunan.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Kababaihan ng Rebolusyon

Kababaihan ng Rebolusyon

National Historical Commission of the Philippines

Useful links

The Story of the Lopez Family

Canning Eyot

bottom of page