top of page
Boni.jpg

Cesar Adib Majul

1923-2003

Pilipinong historyador na tanyag sa pagsulat niya sa komprehensibong kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. Nasyonalistang Muslim na respetado ang mga akdang pangkasaysayan tulad ng talambuhay ni Apolinario Mabini at pag-unlad ng nasyonalismo at kaisipang sibiko ng mga Pilipino.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Useful links

Islam and Philippine Society The Writings of Cesar Adib Majul

Cesar Adib Majul

The History of Sulu

Najeeb M. Saleeby

Towards a Social Policy for the Muslims in the Philippines

Cesar Adib Majul

bottom of page