top of page
Boni.jpg

Jose Ma. Panganiban

1863-1890

Umani ng respeto mula pa noong bata dahil sa pambihirang talino. Ginamit niyang tuntungan ang pangmamaliit ng mga Espanyol upang patunayan na mahusay at marangal ang mga Pilipino. Ipinagluksa ng mga Pilipino sa Europa ang maaga niyang pagpanaw sa edad na 27 dahil sa tuberkulosis.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Useful links

Jose Ma. Panganiban

National Historical Commission of the Philippines

Rizal's Correspondence with Fellow Propagandists, 1882-1896 (Part 1)

Jose Rizal National Centennial Commission

Rizal's Correspondence with Fellow Propagandists, 1882-1896 (Part 2)

Jose Rizal National Centennial Commission

bottom of page