top of page
Boni.jpg

Artemio Ricarte

1866-1945

Isa sa may paninindigang Pilipino sa kasaysayan. Kapalit man ay ang pagbawalan siyang tumuntong sa sariling bansa, hindi siya nanumpa ng katapatan Amerika bagkus ay naglathala ng mga babasahing nagpaalaala sa mga kababayan at kabataan na huwag makalimot sa mga ninuno’t bayani.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Ang Tejeros Convention

Ang Tejeros Convention

Xiao Chua and PTV

Useful links

Facts About the Filipinos

Philippine Information Society

Philippine National Flag and Anthem

Maj. Emanuel A. Baja

Sa Mga Kabataang Pilipino

Artemio Ricarte

bottom of page