top of page
Boni.jpg

Vicente Sotto, Sr.

1877-1950

Kinikilala bilang Ama ng Panitikang Cebuano, sinikap niyang iugnay ang mga Cebuano sa diwa ng pambansang komunidad sa pamamagitan ng mga makabayang akda na nasa sariling wika niyang Cebuano. Nanguna sa pagsusulong ng malayang pamamahayag sa Pilipinas.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Useful links

Ang Dila sa Babaye

Vicente Sotto

Aurora

Vicente Sotto

Librepensador: Progressive Thoughts in the Writings of Vicente Sotto, 1900-1915

Rufus Montecalvo

Republic Act No. 53 (Press Freedom Law or Sotto Law)

Chan Robles Virtual Law Library

bottom of page