top of page
Boni.jpg

Valentin Ventura

1860-1935

Isa sa mayayaman noong kaniyang panahon na piniling suportahan ang anumang makabubuti sa bansa, gaya ng pagtustos sa mga pangangailangan ni José Rizal habang nasa Europa. Ang dakila niyang papel sa kasaysayan ay nang pautangin niya si Rizal upang mailimbag ang El Filibusterismo.

HANDOG NG

SA SUPORTA NG

RELATED MEDIA
Useful links

Rizal's Correspondence with Fellow Propagandists, 1882-1896 (Part 1)

Jose Rizal National Centennial Commission

Rizal's Correspondence with Fellow Propagandists, 1882-1896 (Part 2)

Jose Rizal National Centennial Commission

bottom of page